Ego_NumU0AE2gRa

ถานซงอวิ้น

ชื่อ ถานซงอวิ้น Tan Songyun

ชื่อจีน 谭松韵

วันเกิด 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

เมืองเกิด เสฉวน ประเทศจีน

Weibo 谭松韵seven

ถานซงอวิ้น เริ่มงานแสดงครั้งแรกในปี 2548 และมาดังในบทหยวนจินเซี่ย จากเรื่ององครักษ์เสื้อแพร ดังต่อด้วยเรื่อง ร้อยรักปักดวงใจ เธอเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนนึงและยังหน้าเด็กต่างอายุของเธอ มากๆ

 

ประวัติ ถานซงอวิ้น (Tan Songyun)

ถานซงอวิ้น (Tan Songyun) หรือที่หลายคนรู้จักเธอในชื่อ เซเว่น (Seven) นักแสดงหญิงชาวจีน เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 ปัจจุบันอายุ 31 ปี ถานซงอวิ้นเริ่มมีผลงานการแสดงครั้งแรกในปีค.ศ. 2005 โดยเธอได้แสดงละครเรื่อง Wild Chrysanthemum จนในปีค.ศ. 2012 ถานซงอวิ้นได้รับความสนใจจากการแสดงแสดงนำในละครประวัติศาสตร์เรื่อง Empresses in the Palace ต่อมาเธอก็ได้แสดงละครเยาวชนเรื่อง The Whirlwind Girl and With You จากละครสองเรื่องนี้ก็ทำให้เธอได้รับความยมรับและความนิยมมากขึ้น โดยเธอได้รับ Most Promising Actress ในงาน iQiyi All-Star Carnival และรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก Huading Awards for My Whirlwind Girl

Videos