ตอนที่ 46 ล่าสุด อนิเมะ สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ซีซัน5 ตอนที่ 1 – 46 ซับไทย ล่าสุด ศึกรบทะลุสวรรค์ (สัประยุทธ์ทะลุฟ้า) ภาคที่ 5

Battle Through The Heavens Season 5 Episode 46 ตอนที่ 46

Battle Through The Heavens Season 5 Fights Break Sphere 5 , สัประยุทธทะลุฟ้า

Synopsis Battle Through the Heavens Season 5

After three years of not seeing each other, Xiao Yan finally met Xun’er at Jia Nan Academy. After that, they became closer and established the Stone Gate (Pan Gate).In order to continue to improve his strength and avenge him on the Misty Cloud Sect, he risked continuing to go deeper into the Qi Refining Pagoda to devour the Fallen Heart Flame

หลังจากไม่ได้เจอกันมาสามปี ในที่สุดเซียวหยานก็ได้พบกับซวนเอ๋อที่สถาบันเจียหนาน หลังจากนั้นพวกเขาก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นและสร้างประตูหิน (Pan Gate) เพื่อที่จะปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาต่อไปและล้างแค้นเขาใน Misty Cloud Sect เขาเสี่ยงที่จะเข้าไปลึกเข้าไปในเจดีย์ Qi Refining Pagoda เพื่อกลืนกินเพลิงหัวใจที่ร่วงหล่น

You Might Be Interested In

Channels Have This Video

Playlists Have This Video