Xing Chen Bian 5 (Stellar Transformation Season 5) การผันแปรของดวงดาว (ภาค5) ตอนที่ 1-15

Xing chen Bian 5th Season การผันแปรของดวงดาว ภาค 5 ตอนที่ 5 ซับไทย วันจันทร์ Xing Chen Bian [星辰变] ในกาแลกซี่แห่งหนึ่งมีเด็กคนนึงที่ไม่สามารถฝึกกำลังภายในได้ Stellar Transformation แต่ว่าเพื่อที่อยากจะได้การยอมรับจากพ่อ เขาได้เลือกการฝึกกำลังภายนอกที่เป็นเส้นทางการฝึกตนที่ยากและเจ็บปวดยิ่งกว่า หลายปีผ่านไปหลังจากการฝึกกำลังภายนอกที่ยาวนานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น