2
Google search engine

Xi xing Ji 3 การเดินทางไปตะวันตก ภาค 3 ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Xi xing Ji 3 การเดินทางไปตะวันตก ภาค 3

Xi xing Ji 3 การเดินทางไปตะวันตก ภาค 3 | ซับไทย | อนิเมะ จีน |

การเดินทางไปทางทิศตะวันตกเป็นการสมรู้ร่วมคิดของสวรรค์! หลังจากพระสูตรหายไปกว่าทศวรรษ สวรรค์ส่กองทัพไปค้นหา เพื่อไม่ให้พระสูตรตกไปอยู่ในเงื้อมมือของสวรรค์อีกครั้ง การเดินทางสู่ตะวันตกเริ่มต้นขึ้นอีก

 

You Might Be Interested In

3
Google search engine