Aoshi Jiu Chong Tian หนึ่งกระบี่พิชิตปฐพี ตอนที่ 12 ซับไทย
2
Google search engine

Aoshi Jiu Chong Tian หนึ่งกระบี่พิชิตปฐพี ตอนที่ 1- 12 ซับไทย อัพเดตวันอังคาร

Aoshi Jiu Chong Tian หนึ่งกระบี่พิชิตปฐพี ตอนที่ 1- 12 ซับไทย

Aoshi Jiu Chong Tian หนึ่งกระบี่พิชิตปฐพี ตอนที่ 123 ซับไทย

ฉู่หยางผู้ถือครองกระบี่เก้าพิบัติ อาวุธเทพแห่งเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าถูกหมายหัวตามล่าสังหาร หลังถูกต้อนจนมุม หนึ่งกระบี่แทงทะลุหัวใจเป็นเหตุให้กระบี่เก้าพิบัติฟื้นตื่น ย้อนวัยกลับไปสัมผัสชีวิตครั้งเยาว์อีกหน ชาติภพนี้ เขาเลือกเดินบนเส้นทางที่ต่างจากเดิม ปกป้องคนรักและพี่น้อง ฉู่หยางออกเดินทางตามหากระบี่เก้าพิบัติอีกครั้ง โชคชะตาได้เปลี่ยนไป ชายหนุ่มเลือดร้อนผู้ย่ำกรายยุทธภพ มีคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระผู้นี้ จักทำให้สวรรค์เก้าชั้นฟ้ามิอาจอยู่สุขได้

You Might Be Interested In

3
Google search engine

Channels Have This Video