2
Google search engine

Romance of a Twin Flower (2023) คู่บุปผาเคียงฝัน

In this video

เรื่องย่อ : Romance of a Twin Flower (2023) คู่บุปผาเคียงฝัน จี้ม่าน ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปเมืองหลวง นางความจำเสื่อมและได้กลายมาเป็นเนี่ยซางอวี๋ ภรรยาผู้โหดร้ายของหนิงอวี้เซวียน บุรุษผู้มีความสามารถที่กำลังสืบเบาะแสของศัตรูที่สังหารพ่อของตน เผื่อหลุดพ้นจากความยากลำบาก จี้ม่านจึงได้เริ่มค้า “ยาลบรอยแผล” และได้ช่วยสามีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ภายหลังหนิงอวี้เซวียนกลับถูกใส่ร้ายและถูกส่งตัวมายังแถบชายฝั่ง ในช่วงเวลาเหล่านี้ ระหว่างจี้ม่านและหนิงอวี้เซวียนก็ได้ก่อเกิดความรักขึ้น แต่ตัวตนของนางกลับเปิดเผยขึ้น

 

You Might Be Interested In

3
Google search engine

Channels Have This Video