The Journalist (2022) คนข่าวเข้ม

เรื่องย่อ The Journalist (2022) คนข่าวเข้ม
นักข่าวผู้อุทิศตนมุ่งมั่นตามหาความจริงเกี่ยวกับข่าวฉาวเรื่องทุจริตของรัฐบาล แม้ว่าศัตรูผู้ทรงอิทธิพลจะพยายามโจมตีและต่อต้านการนำเสนอข่าว

You Might Be Interested In