ตอนที่ 22- 50 ล่าสุด อนิเมะจีน Wei Wo Du Shen ข้าคือเทพเจ้าองค์สุดท้าย & (ยังไม่จบ)

Wei Wo Du Shen ข้าคือเทพเจ้าองค์สุดท้าย ตอนที่ 1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 42 43 49 50 ซับไทย

Wei Wo Du Shen – I am the only god (chinese anime | donghua 2021 ) season 1 episode sub

เรื่องย่อ: ในดินแดนอันกว้างใหญ่ของจีน เทพเจ้าผู้ดูแลกฎแห่งสวรรค์และโลกเสียชีวิตและสูญเสียขอบเขตทางกฎหมาย กองกำลังแห่งความมืดจะเคลื่อนไหวพยายามที่จะโค่นล้มทั้งแผ่นดิน Ning Chen เป็นองครักษ์ธรรมดาในวัง Canglan เขาได้รับพลังในการกลืนวิญญาณโดยบังเอิญและเพิ่มระดับการเพาะปลูกของเขา เบื้องต้นเขาสามารถชดเชยสิ่งนี้ได้ อย่างไรก็ตามวิกฤตเริ่มขึ้น ประการแรกพวกพ้องของราชวงศ์ทรยศต่อกันและกัน ผู้นำจักรวรรดิต่างก็หันหน้ามาหากัน เมื่อเผชิญกับความยากลำบากมากมาย Ning Chen ยึดมั่นในหลักการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถและความรับผิดชอบของเขาเลี้ยงดูผู้นำอย่างกล้าหาญและเผชิญกับความยากลำบากร่วมกัน Hua Wanyue และผู้คนอื่น ๆ และแก้ไขวิกฤตหลังวิกฤต อย่างไรก็ตามแผนการที่เป็นอันตรายและเกี่ยวพันกันของศัตรู Ning Chen และคนอื่น ๆ ค่อยๆค้นพบว่ามีการสมรู้ร่วมคิดที่ยิ่งใหญ่กว่ารอพวกเขาอยู่

 

Synopsis : In the vast land of China, the gods who were in charge of the laws of heaven and earth died and lost their legal boundaries. The forces of darkness will move, trying to overthrow the entire land. Ning Chen was an ordinary guard in the Canglan palace. He gained the power of swallowing spirits by accident and increased his cultivation level. Initially, he was able to compensate for this. However, the crisis began . First, the royal cronies betray each other. The imperial leaders turned to each other. In the face of many hardships, Ning Chen adhered to the principle of doing things as much as his ability and responsibility, bravely raised leaders, and faced hardships together Hua Wanyue and others people , and solve crisis after crisis. However, the enemy’s perilous and intertwined scheme, Ning Chen and the others gradually discovered that there was a bigger conspiracy waiting for them .

 

(Visited 26495 times, 6 visits today)

You might be interested in