2
Google search engine

Yes, Her Majesty (2023) วุ่นรักสลับบัลลังก์ ซับไทย 1- 19 20

เรื่องย่อ : ฮ่องเต้หญิง แห่งแคว้นต้าเยี่ยนความทรงจำเลอะเลือนหลังจากจมน้ำ จึงตกอยู่ใน “ฝันหวานลวงโลก” ที่ “ฮองเฮาชาย” ผู้มากด้วยจริตจะก้านปั้นแต่งขึ้นมา ท่ามกลางภัยรายรอบ เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสงสัย ระหว่างที่ฮ่องเต้หญิงเริ่มรู้ฐานะที่แท้จริงของตน ก็ค่อย ๆ ตกหลุมรักคนข้างกายที่คอยปกป้องคุ้มครองนางและช่วยให้ความฝันของนางเป็นจริงอยู่อย่างเงียบ ๆ

You Might Be Interested In

3
Google search engine